Vzdělání

... školy, kurzy a výcviky.

UPOZORNĚNÍ: Na některých diplomech jsem uvedena jako Hana Kortanová, což je moje jméno za svobodna. 

 

 

 

Andragogika a personální řízení -  filozofická fakulta, Univerzita Karlova

(rok absolvování 2015)

To cizí slovo, co teď převalujete v puse - andragogika - znamená vědu o vzdělávání dospělých. Ve své podstatě jsem tedy na akademické půdě studovala osobní růst dospělého člověka v soukromé i pracovní sféře. Získala jsem velmi dobrý přehled na poli psychologie i sociologie, učily mě jedny z největších kapacit v daných oborech. 

Velmi mě ovlivnila např. skvělá psycholožka, paní Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., u které jsem studovala vývojovou psychologii a to, co jsem se u ní naučila mě provází v profesním i soukromém životě jako mámu. 

Dalším univerzitním profesorem, který na mě měl velký vliv, je pan Mgr. Robert Čapek, Ph.D., který mi vedl bakalářskou práci na téma Psychohygiena manažerů se zaměřením na alternativní směry, ovšem ne při studiu andragogiky, ale na fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové, kde jsem studovala svou druhou vysokou školu. Tvorba této práci a obhajoba alternativních směrů na akademické půdě mi hodně daly, stejně jako samotná osoba Roberta Čapka, který mě svou filozofií líného učitele inspiruje dodnes


 

Výcvik v Gestalt koučování - Gestalt Essence, institut pro Gestalt koučink

(rok absolvování 2016)

Gestalt koučink je metoda osobního rozvoje, která klade velký důraz na přítomnost - tady a teď, na prožívání, uvědomění těla a je zaměřená na praktické řešení životních situací v současnosti. Koučink se obecně zabývá časovou osou od přítomnosti do budoucnosti, ptá se na cíle a hledá cesty, jak jich dosáhnout. "Gestalt" je odkazem na psychoterapeutický směr Gestalt terapie, ze které tento druh koučování vychází.

Základními kameny Gestalt terapie je nehodnotící přístup, zaměření pozornosti na přítomnost a na uvědomění těla. Ze všech směrů klasické psychologie má nejblíž k východním naukám (jako je například buddhismus), ze kterých také často čerpá. Na druhou stranu však své teorie podkládá vědeckými výzkumy a inspiruje se i u dalších psychoterapeutických směrů. 

Osobně považuji tuto metodu za přelomovou pro mojí práci. Díky ročnímu velmi intenzivnímu a náročnému výcviku absolvovaného u RNDr. Ladislava Dvořáka, CSc. a Mgr. Ester Neumannové jsem získala obrovské množství vědomostí a dovedností, které se staly základním stavebním kamenem mojí práce. 


 

Kurz "Rituál zavinování"

(rok absolvování 2021)

Rituál zavinování je starý rituál péče o ženu, který téměř vymizel z naší kultury, ačkoliv se historicky v podobných obměnách objevil od Asie, přes Afriku až po Ameriku. Zatímco v zemích střední a jižní Ameriky je dodnes používaný a známý především jako "rituál zavírání kostí", u nás vychází ze silné slovanské tradice a říká se mu "rituál zavinování". 

Rituálem zavinování uzavřeš své staré příběhy, posbíráš dary minulosti a otevřeš dveře do nové životní etapy a je tou nejkomplexnější péčí o sebe -  zahrnuje rovinu tělesnou, emoční, psychickou, spirituální i energetickou.

Učila jsem se ho u jeho nejznámější české propagátorky - Jany Rosy v magické krajině Bílých Karpat. 


 

Rituální škola 

(2022- 2023)

Rituální škola pod vedením Markéty Van Prchalové a Veroniky Lančaričové, ve které jsme se věnovaly bezpečnému tvoření rituálů a jejich tvůrčímu použití pro individuální účely.  


Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je alternativní metoda, při které se skrze komunikaci přímo s tělem lze dostat k příčinám současných obtíží, napravit energetické toky v těle a aktivovat léčebný potenciál těla. K diagnostice se používá tzv. svalový test, kdy je díky jemnému tlaku na paže a následné svalové odpovědi zjištěna energetická blokáda v těle a podvědomí. S tou se následně pracuje pomocí pomocí jemných korekcí, technik vizualizace, meditace, ale i například Bachových esencí.  

Patří mezi alternativní metody, kterým je věda nakloněna - například v Americe, Nizozemsku či Maďarsku je plně hrazena ze zdravotního pojištění.  

I. stupeň - Nástroje profese (Tools of the Trade) - Anna Pourová (7/2008)

II. stupeň - Základní jednotný mozek (Basic One Brain) - Anna Pourová (8/2008)

III. stupeň - Kódy těla (Under the Code) - Anna Pourová (9/2008)

IV. stupeň - Pokročilý jednotný mozek (Advanced One Brain) -  Anna Pourová (10/2008)

V. stupeň - Hlasitěji než slova (Louder than Words) - Mgr. Tatiana Fábryová, Slovensko (2/2009)

VI. stupeň - Strukturální neurologie (Structural Neurology) - Mgr. Tatiana Fábryová, Slovensko (3/2009)

VII. stupeň - Vztahy v ohrožení (Relationships in Jeopardy) -  Mgr. Tatiana Fábryová, Slovensko (6/2009)

VIII. stupeň - Tělesné obvody, bolest a porozumění (Body Circuits, Pain & Understanding) - Mgr. Tatiana Fábryová, Slovensko (10/2009)

IX. stupeň - Dětství, sexualita a stárnutí (Childhood, Sexuality and Aging) - Mgr. Tatiana Fábryová, Slovensko (12/2009)

X. stupeň - Dospívání, zralost a láska (Adolescence, Maturity & Love) -  Mgr. Tatiana Fábryová, Slovensko (2/2010)

 

DOPLŇUJÍCÍ KURZY:

Učení bez stresu (Without Stress Learning Can Be Easy) - Anna Pourová (10/2008)

Hojnost (Abundance) - Anna Pourová (7/2009)

Přijetí (Acceptance) - Anna Pourová (12/2009)

Žádné výmluvy (No Excuses) - Anna Pourová (7/2009)

Životní změny (Life Changes) - Anna Pourová (5/2013)


 

Reiki

Reiki je forma alternativní medicíny, která byla znovuobjevena na přelomu 19. a 20. století v Japonsku. Spočívá v předpokladu, že tělem člověka (a obecně ve vesmíru) proudí vitální energie "reiki", která se dá vědomě řídit

I. Stupeň Reiki (Usui Shiki Ryo Systém) - Mgr. Iveta Jirasová, Radka Rektoříková (2010)

II. Stupeň Reiki - Martin Kubát (2010)

III. + IV. Stupeň Reiki - Martin Kubát (2011) 


 

Výcviky spojené s učením Barbary Brennan 

Barbara Brennan je americkou léčitelkou s více než padesátiletou praxí, se silným zázemím ve vědě a to zejména ve fyzice, kterou vystudovala a zároveň je držitelkou doktorátu v oblasti filozofie a teologie. Věnuje se (například) komplexnímu a vědeckému popisu energetického pole člověka a jeho léčení a jejím čtyřletým výcvikovým programem prošli již tisíce lidí. 

Energetický čakrový výcvik I. st. - Martin Kubát (2010/2011)

Energetický čakrový výcvik III. st. - Martin Kubát (2011/2012) 

Integrity workshop - Maartje Kreuzen, Švýcarsko (9/2011)

Gardens of Guidance - Maartje Kreuzen, Švýcarsko (3/2020 - současnost) 


 

Výcviky spojené s buddhistickou praxí

Cesta 5000 dechů  - buddhistická čakrová praxe - Ondřej Kolich (od 2015)


 

Kurzy klasické psychologie 

Psychologie pro každý den - roční kurz celoživotního vzdělávání - Univerzita Karlova, katedra psychologie (2014)


 

Kurzy práce s myslí 

Lékárnička ve vaší hlavě - Tereza Kramerová (2018) - online

Pětiklíč (odemyká samoléčebný potenciál) - Tereza Kramerová (2018) - online

Vypínač mysli - Tereza Kramerová (2019) - online


 

Kurzy zaměřené na ezoteriku, tarot a energetické léčení 

Individuální online kurz tarotu - Eva Pitnerová (2019) - online

Pránické léčení - Eliška Gottfriedová (8/2020)

pránické léčení, hana kverková

 

Kurzy partnerství

Partnerský kurz - Jak začít - manželé Pourovi (2012)

Partnerský kurz - Jak žít my - manželé Pourovi (2013)

Partnerský kurz - Partnerství ve společnosti - manželé Pourovi (2013)


 

Kurzy spojené s výchovou dětí

Nevýchova - Katka Králová (od 2017) - online

Kompas pro rodiče (kteří chtějí rozvíjet spiritualitu svých dětí) - Tereza Kramerová (2019) - online