"Vedu lidi do kontaktu s jejich spirituální částí, s jejich nitrem a podstatou. Provádím ženskými kruhy, tvořím rituály pro ženy a pracuji se ženami i v individuálních sezeních. 

 

Ukazuji cesty, jak vědomě uchopit svůj život, jak propojit magii rituálů a reálný, praktický svět."

 

- Hana Kverková

.